2012. aastal loodud ELSi heategevusfondi “Hea tegu loomadele” eesmärk on tagada stabiilsus ja läbipaistvus loomade otsesel abistamisel. Fondi laekuvat raha kasutatakse hättasattunud ja vigastatud ning abivajavate loomade otseseks abistamiseks.

Loodud toetusfondile andis tugeva aluse 2012. aasta veebruaris toimunud ELSi heategevuskontsert “Hea lugu ja hea tegu” http://loomakaitse.ee/kontsert/. 970 külastaja ja mitmete laval üles astunud Eesti tippmuusikute toel koguti vastloodud loomade toetusfondi 7123 eurot. Selle ja tulevaste teiste annetuste toel kaetakse loomade ravikulud ja teised veterinaarsed protseduurid ning loomade transport. Samuti toetab fond võimalusel ka teiste loomadega tegelevate organisatsioonide hoole all olevate abivajavate loomade ravikulude hüvitamist.

ELSi Toetusfondi “Hea tegu loomadele” kolm põhieesmärki:

 1. Fondi kogutud annetuste ja toetustega tagada, et aastast 2012 annab ELS veelgi kiiremat ja professionaalsemat abi õnnetustesse ja muude ohtlikesse olukordadesse sattunud loomadele (linnud, lemmikloomad, metsloomad, põllumajandusloomad jne).
   
 2. Fond tagab järjepidevalt vigastatud või hättasattunud loomade abistamisega seotud kulude katmist (otsene abi: veterinaarsed protseduurid, vigastatud loomade ravikulude hüvitamine, loomade transport ja toiduabi).
   
 3. Vabade ressursside olemasolul aitab ELSi toetusfond võimalusel hüvitada ka teiste organisatsioonide hoole all olevate loomade abiga seotud kulusid. Ühtlasi toetab fond võimalusel rahaliste vahendite ja toiduabiga teisi loomadega tegelevaid organisatsioone.

Iga loom on hoolimist ja kaitset väärt!

Aitäh, sõber!
Sinu abiga on
meid aidatud!
 • rott_slider
 • oravake_slider
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • kilpkonn_slider
 • nööbike_slider
 • dolce_slider
 • siilipoiss_slider
 • Kassipojad_slider
 • chappy_slider
 • kass3
 • koer2
 • kass2
 • kass1
 • koer1